Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ από τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

15/11/2022

Οι υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ από τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022