Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου

21/07/2022

Οι υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνουν κλειστά από τη Δευτέρα 1 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.
Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου