Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου

05/12/2019Οι υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνουν κλειστές την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019, τη Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 και την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020. Τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες της εορταστικής περιόδου, θα λειτουργούν κανονικά.Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου