Εφαρμογή του Ν. 4485/2017 από τον ΕΛΚΕ - Μέρος Β

18/01/2019

Επιστολή Προέδρου ΕΛΚΕ με θέμα την Εφαρμογή του Ν. 4485/2017.

Σχετικά έγγραφα: ΕΛΚΕ-ΟΠΑ Εφαρμογή Ν. 4485_17 - Μέρος Β

Σχετικά έγγραφα: ΑίτημαΑνάληψηςΥποχρέωσης_ΕΛΚΕ-ΟΠΑ.xlsx

Εφαρμογή του Ν. 4485/2017 από τον ΕΛΚΕ - Μέρος Β