Πλήρης εφαρμογή του Ν. 4485/2017 από τον ΕΛΚΕ

28/12/2018

Επιστολή Προέδρου ΕΛΚΕ με θέμα την Εφαρμογή του Ν. 4485/2017.

Σχετικά έγγραφα: ΕΛΚΕ-ΟΠΑ Εφαρμογή Ν. 4485_17

Πλήρης εφαρμογή του Ν. 4485/2017 από τον ΕΛΚΕ