Λειτουργία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ κατά τη θερινή περίοδο

27/07/2017Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δε θα λειτουργήσει από την Δευτέρα 31 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου.Λειτουργία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ κατά τη θερινή περίοδο