Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 3/2017)

22/06/2017

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ).

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-03-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

Σχετική παραπομπή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 03 / 2017

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 3/2017)