SMARTATTICA – ATHENAI (κωδικός θέσης 3542-SA18)


Publication Date: 15/03/2024

Number: 29 / 2024

Reference: 1807/12462-24

Deadline for submission: 25/03/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου, στο πλαίσιο του έργου «SMARTATTICA – ATHENAI» (κωδικός θέσης 3542-SA18)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMARTATTICA – ATHENAI» με κωδικό 11354201, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, και επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 06/03/2024 απόφαση της 198ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΦΨ469Β4Μ-ΠΤ9), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου, που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Συνεισφορά σε θέματα έρευνας στην επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας: ΠΕ2 [Test Before Invest (TBI)]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-29

Results Announcement

RESULTS: SMARTATTICA – ATHENAI (κωδικός θέσης 3542-SA18)