RESULTS: CREATING A ROADMAP FOR PRO – ENVIROMENTAL ENTEPRENEURSHIP, TOWARDS EFFECTIVE RESEARCH AND INNOVATION DIFFUSION THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION (CARPET – RIDE) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 3506-CR3)


Publication Date: 21/03/2024

Number: 13 / 2024

Reference: 1807/4406-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


File: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-13