ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Γ’, Δ’, Ε’ ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 31 ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 18/01/2024

Number: 02 / 2023

Reference: 11314401/22640-23


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2023-02