MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP (κωδικός θέσης 3440-ΠΤ2)


Publication Date: 10/04/2023

Number: 45 / 2023

Reference: 1807/16699-23

Deadline for submission: 20/04/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη, ειδικό σε θέματα υπολογιστικά και προγραμματισμού, στο πλαίσιο του έργου «MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP» (κωδικός θέσης 3440-ΠΤ2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP», με κωδικό 11344001, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Βρόντο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 05/04/2023 απόφαση της 156ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 67Β5469Β4Μ-ΟΥ7), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Προγραμματισμός και υπολογιστική εφαρμογή των υποδειγμάτων της ερευνητικής πρότασης του έργου: Δημιουργία ιστοσελίδας σχετιζόμενη με την ερευνητική πρόταση με τη χρήση προγραμματιστικών αλγορίθμων σε προγράμματα MATLAB και PYTHON, προκειμένου να γίνει υλοποίηση και εφαρμογή των στατιστικών, οικονομετρικών υποδειγμάτων και τεχνικών της ερευνητικής πρότασης, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας: WP1 (The impact of COVID-19 on the real economy), και WP2 (The impact of COVID-19 on the financial markets and implications for systemic risk)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-45-ΨΖΤΗ469Β4Μ-ΒΨΝ


Results Announcement

RESULTS: MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP (κωδικός θέσης 3440-ΠΤ2)