TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+) (κωδικός θέσης 3454-TM5)


Publication Date: 08/12/2022

Number: 120 / 2022

Reference: 1807/49184-22

Deadline for submission: 18/12/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, Ερευνητικής και Διοικητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου «TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+)» (κωδικός θέσης 3454-TM5)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+)», με κωδικό 11345401, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου, προτίθεται, σύμφωνα με την από 23/11/2022 απόφαση της 142ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΩΤΚ2469Β4Μ-ΠΨΡ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έως τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη, Ερευνητικής και Διοικητικής υποστήριξης για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Διαχείριση και οργάνωση του έργου (ΔΕ), Ανάπτυξη ικανοτήτων του οικοσυστήματος υποστήριξης επιχειρήσεων κυκλικής και βιώσιμης μόδας (Αποτέλεσμα 1): Πρόγραμμα σπουδών και Επαγγελματικό Προφίλ του Transparency Manager (μτφρ. Διευθυντής Προμηθειών και Διαχείρισης Ηθικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων Μόδας), Αποτέλεσμα 2: Πακέτο Μαθημάτων/ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Transparency Manager, Αποτέλεσμα 3: Εγχειρίδιο για επαγγελματίες του Transparency Manager, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαχείρισης και οργάνωσης του Θερινού Σχολείου Επαγγελματιών Μόδας- Transparency Managers, Έρευνα και ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, Δράσεις διεκδίκησης άλλων έργων στο πλαίσιο αξιοποίησης αποτελεσμάτων»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-120-9ΤΡΞ469Β4Μ-71Δ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/b5b4ef18-5068-46ea-81c7-3f54050f940a

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+) (κωδικός θέσης 3454-TM5)