DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ4)


Publication Date: 01/12/2022

Number: 115 / 2022

Reference: 1807/47483-22

Deadline for submission: 11/12/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Τεχνικό Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM» (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ4)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM», με κωδικό 11320601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Ηλία Τζαβαλή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 23/11/2022 απόφαση της 142ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΡΞ469Β4Μ-ΧΝΧ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) Τεχνικό Υποστήριξης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Υποστήριξη στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση του έργου, και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: στην οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας, στην προετοιμασία παραδοτέων, τελικών δημοσιεύσεων, τετραδίων εργασίας, και στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη του σχετικού έργου, που αφορούν στις ενότητες εργασίας ΕΕ4: «Διάχυση Αποτελεσμάτων του έργου», και ΕΕ5: «Διαχείριση και Διοίκηση του έργου»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-115-Ψ9ΩΡ469Β4Μ-Ψ4Σ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/3a4bf93b-742d-429b-84b5-138d1d6baa8b


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ4)