DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ3)


Publication Date: 01/12/2022

Number: 114 / 2022

Reference: 1807/47482-22

Deadline for submission: 11/12/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Τεχνικό Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM» (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM», με κωδικό 11320601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Ηλία Τζαβαλή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 23/11/2022 απόφαση της 142ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 62ΜΗ469Β4Μ-ΔΚΗ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) Τεχνικό Υποστήριξης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Υποστήριξη στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση του έργου, και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: στην οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας, στην προετοιμασία παραδοτέων, τελικών δημοσιεύσεων, τετραδίων εργασίας, και στην υποστήριξη με χρήση λογισμικών της διαχείρισης και της τεχνικής υποστήριξης  του σχετικού έργου, που αφορούν στις ενότητες εργασίας ΕΕ4: «Διάχυση Αποτελεσμάτων του έργου», και ΕΕ5: «Διαχείριση και Διοίκηση του έργου»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-114-Ρ0ΙΡ469Β4Μ-59Ο

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/91831519-7fb7-483e-bc48-d8f7cc1537a6

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ3)