DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM (κωδικός θέσης 3206-ΥΔ3)


Publication Date: 12/10/2022

Number: 97 / 2022

Reference: 1807/37704-22

Deadline for submission: 22/10/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM» (κωδικός θέσης 3206-ΥΔ3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM», με κωδικό  11320601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Ηλία Τζαβαλή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 05/10/2022 απόφαση της 136ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΝΓ469Β4Μ-2ΧΝ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Οικονομικές και οικονομετρικές εφαρμογές νέων μεθόδων, για την αντιμετώπιση του θέματος της ενδογένειας των παλινδρομητών (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-97-ΩΣΝΨ469Β4Μ-1ΡΖ


Results Announcement

RESULTS: DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM (κωδικός θέσης 3206-ΥΔ3)