Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010589828


Publication Date: 20/05/2022

Number: 095 / 2022

Reference: 19454/2022

Deadline for submission: 26/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια catering στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής Περγαμηνών MBA στις 22/06/2022 (ελαφρύ γεύμα, επιδόρπιο, ποτά εξοπλισμός) (απόφαση 18/04/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002919» και τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΜΒΑ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019-2021 - [ΜΤ-0029-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-095-22PROC010589828