Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010105204


Publication Date: 23/02/2022

Number: 039 / 2022

Reference: 6528/2022

Deadline for submission: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Δημιουργίας Βίντεο διάρκειας 1 λεπτού για την προώθηση του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών που θα αναρτηθεί μόνιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ABCI, στα Κοινωνικά Δίκτυα του ΑΒCI και σε διαφημίσεις στα Κοινωνικά Δίκτυα και θα προβάλλεται σε εκδηλώσεις, εορτασμούς αλλά και σε οθόνη στον χώρο αιθουσών του ABCI. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας, γυρίσματα (σε ποιότητα FHD), μοντάζ, μουσική επένδυση με δικαιώματα χρήσης στο διαδίκτυο, μακιγιάζ – χτένισμα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170209» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-09]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-039-22PROC010105204