Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009971752


Publication Date: 28/01/2022

Number: 019 / 2022

Reference: 2670/2022

Deadline for submission: 02/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (100.000 τμχ FFP2 μασκών) στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας ενάντια στην πανδημία COVID-19, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των εκπαιδευτικών λειτουργιών του ιδρύματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11334201» και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - [ΕΡ-3342-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-019-22PROC009971752