Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009648413


Publication Date: 02/12/2021

Number: 140 / 2021

Reference: 46142/2021

Deadline for submission: 07/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Συνάντηση συμβουλευτικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού, της ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και διδασκόντων του προγράμματος στο ξενοδοχείο RadissonBlu Hotel στις 17/12/2021, στην οποία θα παρευρεθούν 25 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002519» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0025-19]».  

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-140-21PROC009648413