Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009213951


Publication Date: 16/09/2021

Number: 60 / 2021

Reference: 33168/2021

Deadline for submission: 21/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Στολισμός 15ης τελετής αποφοίτησης της σειράς που θα διεξαχθεί στο Βεάκειο Δημοτικό θέατρο Πειραιά την 01/10/2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31001918» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0019-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-060-21PROC009213951