ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Publication Date: 31/08/2021

Number: 04 / 2021

Reference: 11337001/12973-21

Deadline for submission: 10/09/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  11337001.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  11337001, έως του ποσού των εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (€62.500) συμπ. του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικοί CPV: 30213000-5 Προσωπικοί Η/Υ, 30237420-9 Ποντίκια Η/Υ, 30237460-1 Πληκτρολόγιο Η/Υ, 30237240-3 Κάμερες Ιστού, 30213200-7 Φορητοί Υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας, 30213100-6 Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές, 32342100-3 Ακουστικά Κεφαλής, 44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη, 30233100-2 Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 30200000-1 Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προμήθειες).

Επικοινωνία: πρωτόκολλο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (210,8203830), κα Αγγελική Ελευθερίου (210.8203251), κα Ευαγγελία Κρέπια (210.8203705), κα Παρασκευή Πατάπη (210.8203918).

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 10/09/2021 (έως τις 14:00)

Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2 (3).pdf
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04_2021.pdf
Σχετικά έγγραφα: xml version.xml
Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ