ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


Publication Date: 13/02/2019

Number: 90 / 2018

Reference: 1802/387-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-90-68Φ9469Β4Μ-ΕΩ1

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-90-ΩΒ32469Β4Μ-6ΜΤ