ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR01)


Publication Date: 01/02/2017

Number: 05 / 2017

Reference: 920000/123-17

Deadline for submission: 16/02/2017

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” (position code no. 2353-PR01)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs. Professor Aikaterini Pramatari, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 12 months (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Research on Consumer Surveys and System Requirement Analysis» (position code no. 2353-PR01).

File: INVITATION-2017-05


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR01)